ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัว
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน และประชาชน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมกันร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในทะเล พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านข่าว : 64 | 27 ตุลาคม 2560 11:26
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับข้าราชการพลเรือน ทหารตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงานองค์กรเอกชนและประชาชน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมกันร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านข่าว : 61 | 27 ตุลาคม 2560 11:23
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี เปิดโครงการ “พัฒนาสุขภาพจิตครอบครัวเยาวชน ผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ประจำปี ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๗๐ คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้พิพากษาสมทบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านจิตวิทยา สิ่งแวดล้อมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองของเยาวชนที่กระทำผิด ให้สามารถใช้ชีวิตดำรงตนในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข เยาวชนไม่กลับมากระทำความผิดอีก มีนายสมบูรณ์ สว่างวรชาติ รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน
อ่านข่าว : 73 | 19 ตุลาคม 2560 14:16

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

35

            เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นายวิริยะ วัชรนพวิภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ได้นำเด็กและเยาวชนจำนวน  ๓๘  คน ที่ศาลมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา  ตามมาตรา ๑๓๒  เข้าร่วมโครงการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และงานบริการสังคม” เดินทางไปทำกิจกรรม ณ วัดมุจลินทราวาส (วัดบ่อจิก)  ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช            เมื่อเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และงานบริการสังคมเสร็จแล้ว นายวิริยะ  วัชรนพวิภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ให้โอวาทและข้อคิดต่างๆ  
อ่านข่าว
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน และประชาชน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมกันร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในทะเล พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

64

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)