ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัว
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการปีใหม่ไทย สานสายใยครอบครัว (สงกรานต์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวระหว่างผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน และระลึกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย ในการนี้ นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวอวยพรให้แก่เด็กและเยาวชนในกิจกรรมดังกล่าว
อ่านข่าว : 142 | 11 เมษายน 2561 15:37

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

20

       เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม”  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนางอัมรา เริ่มภักดี โลนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมภายในเขตอำนาจศาล และเพื่อกำหนดแนวทางและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน ๗๐ คน  ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส     อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
ตจ.160/61
ผัดฟ้องครั้งแรก
เวลา 13.00 น.
ตจ.161/61
ผัดฟ้องครั้งแรก
เวลา 13.00 น.
ตจ.162/61
ผัดฟ้องครั้งแรก
เวลา 13.00 น.
พ.123/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.222/60
ฟังแผน ม.132 ว.2
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.495/59
ฟังแผนฯ ล.4 ว.2
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.73/61
นัดพร้อมก่อนวันนัด
เวลา 9.00 น.