ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัว
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการปีใหม่ไทย สานสายใยครอบครัว (สงกรานต์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวระหว่างผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน และระลึกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย ในการนี้ นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวอวยพรให้แก่เด็กและเยาวชนในกิจกรรมดังกล่าว
อ่านข่าว : 33 | 11 เมษายน 2561 15:37
อ่านข่าว : 35 | 5 เมษายน 2561 11:44

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

                   เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายถานันทร์  จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวมนชยาทิพย์ อุณหะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสมนึก  สวธานนท์ ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในวันศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๖ ปี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑  ณ  สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านข่าว
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการปีใหม่ไทย สานสายใยครอบครัว (สงกรานต์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวระหว่างผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน และระลึกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย ในการนี้ นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวอวยพรให้แก่เด็กและเยาวชนในกิจกรรมดังกล่าว

33

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
ตจ.87/61
ผัดฟ้องครั้งแรก
เวลา 13.30 น.
พ.12/61
นัดไกล่เกลี่ยชี้สืบ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.126/60
ฟังคำพิพากษา ม.132
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.128/60
ฟังคำพิพากษา ม.132
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.519/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.89/61
ส่งตัวฟ้อง
เวลา 9.00 น.