ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

19

        เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  นางสาวเสาวภาคย์  วงศ์ไวทยากูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครอบครัวเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา  ประจำปี ๒๕๖๐” กิจกรรมที่ ๑ จำนวน  ๑๐๐   คน   โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านจิตวิทยา สิ่งแวดล้อมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองของเยาวชนที่กระทำผิด ให้สามารถใช้ชีวิตดำรงตนในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข เยาวชนไม่กลับมากระทำความผิดอีก  มีนายสมบูรณ์  สว่างวรชาติ รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กล่าวรายงาน

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ