ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายปรินทร อ่อนน้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนและผู้ปกครองที่ผ่านโครงการ สนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ ๗ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐ คน ตามที่ศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา

9

     เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายวิริยะ  วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มอบหมายให้นายปรินทร  อ่อนน้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานพิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนและผู้ปกครองที่ผ่านโครงการ  “สนับสนุนแก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟู  เด็ก  เยาวชน  ผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช”  รุ่นที่  ๗  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๐  จำนวน  ๖๐  คน  ตามที่ศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา

อ่านข่าว
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำเด็กและเยาวชนจำนวน ๔๐ คน ที่ศาลมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๑๓๒ เข้าร่วมโครงการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และงานบริการสังคม เดินทางไปทำกิจกรรม ณ วัดมุจลินทราวาส (วัดบ่อจิก) ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

18


วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ