ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัว
แบบฟอร์ม
คำสั่งแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

        เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายถานันทร์  จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมคืนสู่ประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ บริเวณหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านข่าว