ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

19

            เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๒.๓๐ น.  นางสาวเสาวภาคย์  วงศ์ไวทยากูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดมุจลินทราวาส (วัดบ่อจิก) ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช             และในการทำบุญทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้  คณะผู้พิพากษา  ประธานผู้พิพากษาสมทบและคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ  และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ร่วมในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี  อย่างพร้อมเพรียงกัน  โดยได้ปัจจัยในการทำบุญทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้เป็นเงินจำนวน  ๑๕๑,๒๕๒ บาท เพื่อนำไปร่วมสมทบทุนสร้างเจดีย์ และซ่อมแซมกุฏิวิหารที่ชำรุด              อนึ่ง  วัดมุจลินทราวาส (วัดบ่อจิก) เป็นวัดที่ให้ความอุปถัมภ์แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  เช่าที่ธรณีสงฆ์สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล บ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และบ้านพักข้าราชการ มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ จนถึงปัจจุบัน 

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.236/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.236/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ