ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมกับข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมกันร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านข่าว : 14 | 18 กันยายน 2560 16:07
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสุพัตรา สืบสม อนันตพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน และอสม.ประจำหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น ๗๙ คน
อ่านข่าว : 54 | 13 กันยายน 2560 15:33
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมกับข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมกันร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างสำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดใช้สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ในการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านข่าว : 41 | 12 กันยายน 2560 16:22
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพเขียนลายเสื้อยืด แก่เด็กและเยาวชนตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา ประจำปี ๒๕๖๐” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะอาชีพการเขียนลายเสื้อยืดให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้เดิม ให้เกิดการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดปัญหาการว่างงานและไม่ให้ไปกระทำความผิดซ้ำ โดยมีเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๒ คน
อ่านข่าว : 63 | 8 กันยายน 2560 15:54
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานตำรวจศาล จัดงานเลี้ยงอำลา และมอบของที่ระลึกแก่นางสาวจงรักษ์ ฮั่วเจียม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๐และในการนี้นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าว มุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
อ่านข่าว : 75 | 30 สิงหาคม 2560 16:30
อ่านข่าว : 95 | 23 สิงหาคม 2560 14:39

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)