ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัว
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

      เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายวิริยะ  วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนางสาวมนชยาทิพย์ อุณหะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม                และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไปดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการครอบครัวอุ่นใจ  ได้ลูกหลานคืน  ณ  กองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๗ และกองพลทหารราบที่ ๕ ค่าย    เทพสตรีศรีสุนทร  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช      
อ่านข่าว