ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

34

        เมื่อวันที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร         ในการนี้ นายวิริยะ  วัชรนพวิภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ให้พรตามประเพณีขึ้นปีใหม่ไทย และได้เปิดโอกาสให้คณะข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร เนื่องใน    เทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อ.192/59
ฟังแผน มาตรา 132
ห้องพิจารณาที่ -
อ.168/59
ฟังแผน มาตรา 132
ห้องพิจารณาที่ -
อ.182/59
ฟังแผน มาตรา 132
ห้องพิจารณาที่ -
อ.186/59
ฟังแผน มาตรา 132
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ