ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ (จำนวน 26 กล้อง)
เอกสารแนบ