ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

   เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวิริยะ  วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์    พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
   เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวิริยะ  วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช                         จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ