ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการนี้ผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  และเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช              โดยในการนี้ผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
     เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายวิริยะ  วัชรนพวิภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก    และเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยในการนี้    ผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย


เอกสารแนบ