ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๖ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๓๐ น.  ณ  สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิริยะ  วัชรนพวิภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๖ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
    เมื่อวันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๓๐ น.  ณ  สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวิริยะ  วัชรนพวิภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๖ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙


เอกสารแนบ