ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายอรุณ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ณ ห้องประชุม บงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายอรุณ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘  ณ ห้องประชุม     บงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิริยะ  วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายอรุณ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘   ณ  ห้องประชุม          บงกชรัตน์ ๓  โรงแรมทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ