ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมกับข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมกันร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างสำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดใช้สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ในการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวิริยะ วัชรนพวิภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมกับข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน  โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมกันร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างสำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวาย  พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดใช้สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ในการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง  ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายวิริยะ  วัชรนพวิภา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  และข้าราชการศาลยุติธรรม  ร่วมกับข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ตำรวจ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สมาคม  ชมรม สโมสร  มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชน โดยมีนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน  พร้อมกันร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดสร้างสำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวาย   พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดใช้สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ในการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง   ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ