ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการแข่งชันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการแข่งชันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑
     เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการ  กิจกรรม  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายถานันทร์  จันทร์ธาดารัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายทัดเทพ จุทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช นางธรณิศร คชินทร์ กิตติวุฒิศักดิ์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘  และ        นายชัยพร สุขสัมพันธ์ ผู้พิพากษา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการแข่งขันมีโรงเรียนส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน   รวม ๑๘ โรงเรียน /  ทีม มีผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รางวัล      รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์


เอกสารแนบ