ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
                เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา                                เวลา ๐๖.๓๐ น.  นายถานันทร์  จันทร์ธาดารัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช   และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช                 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช   ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  (ทุ่งท่าลาด)  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช                 เวลา ๑๗.๐๐ น. นายถานันทร์  จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมรา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ