ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมคืนสู่ประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมคืนสู่ประชาชน
        เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายถานันทร์  จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมคืนสู่ประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ บริเวณหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ