ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชและบริเวณและอาคารชุดบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย และบริเวณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ