ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลแขวงนครศรีธรรมราช จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลแขวงนครศรีธรรมราช จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑
       เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายถานันทร์  จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นางสาวราตรี โชติชาติ นิติกรชำนาญการ นายเกียรติศักดิ์  อ่อนประเสริฐ นิติกรชำนาญการ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมโครงการร่วมใจ  ไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑  ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และศาลแขวงนครศรีธรรมราชจัดโครงการดังกล่าว  ณ ศาลาประชาคม  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 


เอกสารแนบ