ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ จิตอาสา  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
                 เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐  นายถานันทร์  จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  คณะผู้พิพากษาสมทบ   และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day  บริเวณหน่วยงาน รวมถึงถนนและภูมิทัศน์โดยรอบ และกิจกรรมปลูก - ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ