ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมคืนสู่ประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมคืนสู่ประชาชน
                เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๔๕ น.  นายถานันทร์  จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายทัดเทพ จุทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ปราบปรามการปล่อยเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมคืนสู่ประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ บริเวณหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ