ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนายคนอง รอดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนายคนอง รอดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาวมนชยาทิพย์ อุณหะรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้การต้อนรับนายคนอง รอดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื่องในโอกาสวาระที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ 


เอกสารแนบ